Actie Kerkbalans

Wat is Actie Kerkbalans?

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk. Kerken krijgen geen subsidie, de bijdragen van leden (en niet-leden) zijn dus hard nodig om een positieve bijdrage te kunnen leveren in het dorp.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?

In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een maandelijkse gift en de daarbij horende automatische incasso. 

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?

Als we in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdragen kan de gemeente daar haar werk in de kerk en in Tubbergen op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?

Dat is per kerkelijke gemeente verschillend. Het benodigde bedrag hangt o.a. af van de onderhoudskosten van het gebouw, de mensen in betaalde dienst (predikanten, organisten, kosters) en de missionaire en maatschappelijke projecten van de gemeente.

Waar wordt dit geld aan besteed?

Ook dit is per gemeente verschillend. Over het algemeen draagt het geld bij aan het instandhouden van het kerkgebouw als ontmoetingsplek met God en mensen, en het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals inspirerende kerkdiensten, jeugd- en seniorenactiviteiten, geloofstoerusting en persoonlijke bezoeken.

Is iedere euro van belang?

Zeker! De Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor gemiddeld 80 procent van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor lokale kerken.

Bijdrage solidariteitskas

De naam bevestigt het al: het gaat om solidair zijn, dus delen. Ook van kosten die om bijzondere redenen door kerken moeten worden gemaakt. Aan alle leden van de Protestantse Gemeente wordt bij Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor deze kas van tien euro. Voor eenieder die dit niet bijdraagt, moet voor de verplichte afdracht naar de landelijk solidariteitskas, uit eigen middelen worden aangewend.

Meer informatie over Actie Kerkbalans vind je hier

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen