Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Tubbergen heeft de beschikking over een begraafplaats. Deze is gelegen aan de Hardenbergerweg 64a te Tubbergen. Hoewel deze begraafplaats van oudsher verbonden is met de protestantse gemeente mogen ook overledenen die geen binding hadden met de protestantse kerk hier hun laatste rustplaats krijgen. Er is ruimte om te begraven, maar het is ook mogelijk een urn bij te zetten in de urnenmuur of urnenkelder. Tevens beschikt de begraafplaats ook over een strooiveld.

Beheer, administratie en kosten

De heer Piet Klingeman (06 – 20 36 07 88) is beheerder van de begraafplaats.
Voor grafrechtadministratie kunt u zich wenden tot Johan Smoes (0546 – 87 32 80)

Onderhoud

De verzorging en het onderhoud van de graven is de verantwoordelijkheid van de nabestaanden of rechthebbenden. (Dit is geen taak van de Protestantse Gemeente Tubbergen.) Wie niet zelf het onderhoud van de graven kan doen wordt verzocht dit rechtstreeks met Grafverzorging Twente te regelen. (Het college van kerkrentmeesters of de begraafplaatscommissie is hierbij geen tussenpersoon!) Zie voor meer informatie: http://www.grafverzorgingtwente.nl.

Het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt gedaan door een groot aantal vrijwilligers. Johan Smoes coördineert dit namens het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Tubbergen. (NB. Er is een klein aantal graven die onder het beheer van het College van Kerkrentmeesters vallen. De verzorging hiervan is uitbesteed aan Grafverzorging Twente.)

Aula ‘Huis van afscheid’ – Puur Uitvaart

Bij De Delle vindt u het ‘Huis van Afscheid’. Alle informatie over de aula vindt u hier: https://puuruitvaart.nl/huis-van-afscheid/

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen