Dopen

Er zijn veel redenen voor ouders om hun kind te laten dopen. Het kan zijn uit dankbaarheid voor het nieuwe leven, om te beloven een kind het christelijk geloof mee te geven of als teken van het verbond tussen God en mensen. Ook vanuit de traditie van de kerk zijn verschillende antwoorden te geven. Het zijn allemaal goede motieven om te dopen!

Een doop vindt in een protestantse kerk over het algemeen plaats in een kerkdienst op zondagmorgen. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen.
Een dopeling wordt na de doop ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders doop- of belijdend lid zijn of worden van de kerk. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder deze keuze respecteert. Dat is geen probleem.

Wat moet ik doen als ik gedoopt wil worden of mijn kind wil laten dopen?

Als je voor jezelf of voor je kind de doop verlangt, neem je contact op met de predikant. Wacht hier niet te lang mee! Samen kijken we dan naar een geschikte datum. Voorafgaande aan de doop vindt een doopgesprek plaats met de predikant en een ouderling. (Als er meerdere dopelingen zijn dan plannen we een gezamenlijk gesprek.) Dit doopgesprek is zeker niet bedoeld als een examen, maar biedt ruimte om elkaar beter te leren kennen, te praten over de betekenis van de doop en van gedachten te wisselen over de motivatie om te dopen. Ook nemen we de praktische gang van zaken door.

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen