Omzien naar elkaar (pastoraat)

Wat is pastoraat?

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de kerk noemen we dat ‘pastoraat’. Meeleven is een gave en een opgave van alle gemeenteleden.
Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Dat roept onmiddellijk allerlei Bijbelse beelden en teksten op, waarin over de herderlijke zorg van God en Jezus wordt gesproken. In het verlengde daarvan wordt ‘pastoraat’ wel eens als iets zwaars en gewichtigs gezien. Iets wat alleen door voorgangers en ouderlingen kan worden gedaan. Maar in de Bijbel wordt telkens de opdracht aan àlle mensen gegeven om in navolging van God en Jezus herders voor elkaar te zijn. Dat kan door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden onderling gebeuren.

Omzien naar elkaar

We proberen zo goed mogelijk oog te hebben voor zowel de mensen binnen de kerkelijke gemeente als daarbuiten. Pastoraat vindt plaats op vele manieren. Zo is er bij de maaltijden in De Delle alle gelegenheid om bij te praten. Het koffiedrinken op zondag na de kerkdienst is ook zo’n moment waarop we even aandacht hebben voor elkaars leven met de mooie en moeilijke kanten.


Het kan ook zijn dat er zaken spelen die je graag eens in vertrouwen met iemand wilt bespreken. Daarvoor kunt je een afspraak maken met de predikant, ouderenwerker of met één van de ouderlingen.

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen