Rouwen

De kerk is er ook in tijden van rouw. U mag altijd contact opnemen met de predikant of een van de ouderlingen om te overleggen wat de kerk kan betekenen bij een situatie van verlies. Het is mogelijk om een afscheidsdienst te houden in de kerk waarbij aansluitend de begrafenis of crematie plaats zal hebben. Maar ook wanneer er een afscheidsplechtigheid in een aula (of op een andere locatie) georganiseerd wordt, kan de kerk haar medewerking verlenen. Er klinken woorden van troost en hoop uit de Bijbel. De afscheidsdienst of plechtigheid wordt voorbereid in samenspraak met de nabestaanden. Daarbij is er zeker ook ruimte voor persoonlijke inbreng.  De dienst vanuit de kerk in Tubbergen kan live uitgezonden worden en is na afloop ook te downloaden.

Wat te doen bij overlijden?

Wanneer een dierbare komt te overlijden, komt er veel op je af. Indien er de wens is om een kerkelijke uitvaart te houden of voor het afscheid of condoleren gebruik te maken van een van onze ruimtes verzoeken wij de uitvaartleider contact met ons op te nemen. Doe dit dan vóórdat er een definitief moment vastgelegd wordt.

Voor gebruik van de aula "Huis van Afscheid" (bij de Delle): 06 - 83 55 44 59 of 0541 - 35 56 88 (Puur Uitvaart)
Voor gebruik zalen "De Delle" en kerk: 06 - 23 05 38 81 (beheerder)
Voor een afscheidsdienst in de kerk of het crematorium: 06 – 17 08 06 73 (predikant)

Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Tubbergen heeft de beschikking over een begraafplaats. Deze is gelegen aan de Hardenbergerweg 64a te Tubbergen. Hoewel deze begraafplaats van oudsher verbonden is met de protestantse gemeente, mogen ook overledenen die geen binding hebben met de protestantse kerk hier hun laatste rustplaats krijgen. Er is ruimte om te begraven, maar het is ook mogelijk een urn bij te zetten in de urnenmuur of urnenkelder. Tevens beschikt de begraafplaats ook over een strooiveld.

Beheer, administratie en kosten

De heer Piet Klingeman (06 – 20 36 07 88) is beheerder van de begraafplaats.
Voor grafrechtadministratie kunt u zich wenden tot Johan Smoes (0546 – 87 32 80)
De kosten voor het begraven of bijzetten op de begraafplaats vindt u in het document ‘Tarieven Begraafplaats’. (hier link opnemen naar document)
Voor de begraafplaats is een regelement opgesteld. (hier link opnemen naar document)

Aula ‘Huis van afscheid’ – Puur Uitvaart

Bij De Delle vindt u het ‘Huis van Afscheid’. Deze aula maakt deel uit het van gebouwencomplex van De Delle, maar is onderdeel van uitvaartonderneming Puur Uitvaart. Ook als de uitvaart via een andere uitvaartonderneming verzorgd wordt, kan er gebruik gemaakt worden van de aula. Alle informatie over de aula vindt u hier: puuruitvaart.nl.

Afkondiging van overlijden

Wij zijn gewend om bij het overlijden van een gemeentelid, de naam te noemen in de eerstvolgende zondagse eredienst. We gedenken in een moment van stilte het leven, delen (indien openbaar) het moment van condoleren en de uitvaart en hangen een gedachteniskruisje op in de kerk. Dit kruisje wordt een jaar na overlijden door een ouderling naar de nabestaanden gebracht.

Gedachteniszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (eind november, voordat de adventstijd begint) worden in een kerkdienst de namen genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Na het noemen van de naam wordt er ter nagedachtenis een kaars aangestoken. De nabestaanden worden voor deze bijzondere eredienst uitgenodigd.

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen