Tarieven Bijzondere diensten Protestantse Gemeente Tubbergen

Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven die door de Protestantse Gemeente Tubbergen gehanteerd worden bij bijzondere diensten. De beschreven tarieven gelden per 1 januari 2023 en zijn van toepassing op de gebouwen die behoren aan de Protestantse Gemeente Tubbergen.

Voor vragen over de beschikbaarheid en mogelijkheden van de ruimten kunt u contact opnemen met de beheerders van De Delle via telefoonnummer: 06-23053881

Algemene bepalingen

Huwelijksdienst Protestantse Gemeente Tubbergen

  kosten
Predikant
Voorgaan in de huwelijksdienst, voorbereiding dienst en opstellen van liturgieboekje

Leden €

Organist  
Huur kerkzaal protestantse kerk Tubbergen
Inclusief verwarming, gebruik audio- en videomiddelen, tweemaal klokluiden 
Koster
Kerkzaal is niet te huur zonder koster
Extra zalen beschikbaar bij > 125 aanwezigen
Beeldverbinding met de kerkzaal is mogelijk consistorie
Extra menskracht bij diensten > 125 aanwezigen

consistorie €

grote zaal €

Opmerkingen

Afscheidsdienst vanuit Protestantse Gemeente Tubbergen

Predikant
Voorgaan in de afscheidsdienst, voorbereiding dienst en opstellen van liturgieboekje
Organist
€ (leden PGT)
Huur kerkzaal protestantse kerk Tubbergen
Inclusief verwarming, gebruik audio- en videomiddelen, gedachteniskaars en klokluiden
Koster
Kerkzaal is niet te huur zonder koster
Extra zalen beschikbaar bij > 125 aanwezigen
Beeldverbinding met de kerkzaal is mogelijk

consistorie €

grote zaal €

Extra menskracht bij diensten > 125 aanwezigen 

consistorie €

grote zaal €

Afscheidsdienst in aula uitvaartcentrum of crematorium

Bij een afscheidsdienst in de aula van een begraafplaats of crematorium worden alleen de kosten voor de predikant in rekening gebracht. Bij gebruik van een aula of crematorium in de regio Twente worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Indien de wens is dat de predikant na een afscheidsdienst in het kerkgebouw ook aanwezig is bij een plechtigheid in de aula van het crematorium wordt hiervoor eveneens een bedrag in rekening gebracht.

Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Tubbergen heeft de beschikking over een eigen begraafplaats. De tarieven kunt u vinden in een afzonderlijk document. Alle informatie over de begraafplaats vindt u op deze pagina. Voor andere begraafplaatsen kunnen wij geen prijsopgaven maken of afspraken vastleggen.

Koffietafel in De Delle

Het is mogelijk na afloop van de uitvaart een koffietafel te houden in De Delle. Hiervoor zijn twee ruimten beschikbaar: de consistoriezaal en de grote-zaal. De kosten hiervoor worden door Stichting De Delle in rekening gebracht.

Opmerkingen:

Dorpshuis Bruinehaar

Het Dorpshuis in Bruinehaar is geen eigendom van de Protestantse gemeente Tubbergen. Informatie over het gebruik van het gebouw en de tarieven kunnen bij stichting Dorpshuis Bruinehaar worden opgevraagd. Facturering wordt ook door deze stichting verzorgd.

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen