Geven via de Kerkapp

Via de app ‘Kerk Tubbergen’ (te downloaden in de Appstore of Playstore) kun je heel eenvoudig digitaal bijdragen aan de collectes. Het gaat dan om de collectes tijdens de kerkdiensten als bijzondere collectes of inzamelingen.

Geven via saldo

Geven via de app is de digitale variant van het welbekende collectebonnensysteem. Je laadt één keer een tegoed op in de app waaruit je vanaf dat moment naar eigen keuze aan collectes kunt geven. Door op deze manier te werken, kunnen we de transactiekosten laag houden. Bovendien komen daarmee de transactiekosten niet voor rekening van de kerk.

Je kunt in de app een bedrag kiezen waarmee je je saldo op wilt laden. Vervolgens stuurt de app je via iDeal veilig door naar de betaalomgeving van je eigen bank. Het gekozen bedrag wordt automatisch naar de bankrekening van de kerk overgemaakt en weergegeven in de app. Per week kun je een bedrag uit het saldo aan de collecte geven.

Het is ook mogelijk aan de collecte bij te dragen zonder saldo. Dan wordt er wel €0,24 aan transactiekosten in rekening gebracht.

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen