Oog voor de medemens (diaconaat)

Wat betekent diaconie? Wat is diaconaat?

Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld.
De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Wat doet de diaconie?

Iedere zondag wordt er in de kerkdienst gecollecteerd voor een goed doel. De ene keer is de opbrengst bestemd voor en project dicht bij huis, de andere keer gaat de opbrengst naar een project verder weg. Hiernaast doet de diaconie ook nog extra giften aan bepaalde doelen. Op sommige terreinen trekken we samen op de met onze protestantse buurgemeenten.
Wanneer mensen geconfronteerd worden met geldzorgen kunnen de diakenen daar ook bij helpen Samen kijken we wat er mogelijk is en wat de juiste adressen zijn om de problemen te verkleinen. Hiervoor onderhouden we ook goede contacten met gemeente Tubbergen en welzijnsorganisaties.

Wat betreft het delen van gaven en giften, hoeven we natuurlijk niet alleen aan financiële middelen te denken. In november verzorgt de diaconie fruitbakjes voor de oudere leden van de gemeente en in het voorjaar verzorgen we het palmpaasontbijt. Samen met de parochie delen we rond kerst en pasen boodschappenpakketten uit aan mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Open

Verbonden

Gastvrij

Protestantse kerk - Tubbergen

  ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen